มาตรการ ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด19   1.พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น ประเภทเงินกู้สามัญ(ทั้งปกติและหมุนเวียน)   เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนพ.ค.-ก.ค. 2563 โดยยื่นความประสงค์ได้ถึงวันที่30 เม.ย.2563 นี้   2.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 10 สตางค์ (มีผลกับสมาชิกเงินกู้ทุกคน)   เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563    เราจะผ่านวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   (โควิด19 )ไปด้วยกัน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใย จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด  
 วันนี้: 13 คน
ทั้งหมด: 78942 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการแก้ไขสภาพคล่องล้นระบบของสหกรณ์
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-29 13:37:02
 แจ้งสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญสำหรับรายที่ผู้กู้ขอใช้สิทธิ์พักชำระหนี้ในสถานการณ์โรคโควิด-19
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-13 16:39:59
 ประกาศ เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-13 13:22:23
 แจ้งมติคระกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2020-05-01 16:28:30
 ประกาศมาตรการบรรเท่าความเดือดร้อนผลกระทบ ไวรัสโควิด-19 และรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-03-30 15:55:00
 ประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝาก,เงินกู้ และรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: ืนิภัทร วันที่:2020-03-02 15:49:51
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: นิภัทร วันที่:2020-01-30 13:45:16
 Qr code 5 สถานที่รองรับสหกรณ์แห่งใหม่ให้สมาชิกเลือก ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.62
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2019-12-13 11:36:06
 แอพพิเคชั่น สสธท
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2019-12-07 13:11:31
 รับสมัครบุตรสมาชิกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาปี 63(18 - 22 พ.ย.62)
โดย: นิภัทร วันที่:2019-11-12 14:34:51
 

 
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯครั้งที่1
 
   
 
พิจารณาเงินกู้มีนาคม2562
 
   
 
ข่าวกรรมการประชุม สสธท มี.ค.2562
 
   
 
ข่าว ก.พ.2562/1
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญ สสธท ปี2562
 
   
 
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562/1
 
   
 
ข่าว กพ2562 พิจารณาเงินกู้
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่2 มกราคม2562/1
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.80%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.80%

เงินกู้สามัญ

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.75%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.80%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.80% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 2.65

ออมทรัพย์ ATM 2.65

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF