สวัสดีปีใหม่2563  Happy New Year 2020
 วันนี้: 8 คน
ทั้งหมด: 72397 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: นิภัทร วันที่:2020-01-30 13:45:16
 Qr code 5 สถานที่รองรับสหกรณ์แห่งใหม่ให้สมาชิกเลือก ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.62
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2019-12-13 11:36:06
 แอพพิเคชั่น สสธท
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2019-12-07 13:11:31
 รับสมัครบุตรสมาชิกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาปี 63(18 - 22 พ.ย.62)
โดย: นิภัทร วันที่:2019-11-12 14:34:51
 ข่าวล่าสุด
โดย: แขก วันที่:2019-10-15 10:34:33
 ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
โดย: นิภัทร วันที่:2019-09-03 09:23:20
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี ( 600,000 )
โดย: นิภัทร วันที่:2019-05-17 08:42:13
 กำหนดขั้นตอนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดย: นิภัทร วันที่:2018-11-23 14:32:06
 ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2018-10-11 10:29:53
 รับสมัครบุตรสมาชิกรับทุนส่งเสริมการศึกษา
โดย: นิภัทร วันที่:2018-10-11 10:26:42
 

 
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯครั้งที่1
 
   
 
พิจารณาเงินกู้มีนาคม2562
 
   
 
ข่าวกรรมการประชุม สสธท มี.ค.2562
 
   
 
ข่าว ก.พ.2562/1
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญ สสธท ปี2562
 
   
 
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562/1
 
   
 
ข่าว กพ2562 พิจารณาเงินกู้
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่2 มกราคม2562/1
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.90%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.90%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.90%

เงินกู้สามัญ

5.90%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.85%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.90%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.90%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.90% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 2.85

ออมทรัพย์ ATM 2.85

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF