วันนี้: 73 คน
ทั้งหมด: 221235 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 ประกาศ เรื่องบังคับใช้หลักค้ำประกันคุ้มครองเงินกู้เต็มวงเงิน
โดย: นิภัทร วันที่:2024-06-07 15:09:10
 แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัยพ์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
โดย: นิภัทร วันที่:2024-01-08 10:26:15
 ประกาศ เรื่องปรับระยะเวลายื่นคำขอกู้และกำหนดวันรับเงินกู้
โดย: นิภัทร วันที่:2023-12-18 09:54:41
 ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาบุตร 2566
โดย: นิภัทร วันที่:2023-11-27 08:50:23
 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2567
โดย: นิภัทร วันที่:2023-11-09 15:37:46
 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2023-11-02 14:37:11
 ประกาศ รับสมัครบุตรสมาชิกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีบัญชี 2567
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2023-10-06 15:29:59
 ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี 2567
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2023-09-26 10:00:00
 ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการประจำปีบัญชี 2567
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2023-09-26 09:58:05
 ประกาศ การปรับลดอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
โดย: นิภัทร วันที่:2023-06-13 12:38:59
 

 
 
   
 
ผลการเลือกสถานที่ตั้งแห่งใหม่
 
   
 
ผลการเลือกตั้ง
 
   
 
เชิญลงคะเเนนเลือกสถานที่สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯแห่งใหม่
 
   
 
สถานที่สหกรณ์แห่งใหม่ เพื่อให้สมาชิกเลือกในวันประชุมใหญ่2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ2
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯครั้งที่1
 
   
 
ข่าว ก.พ.2562/1
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.20%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.20%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.20%

เงินกู้สามัญ

5.20%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.00%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.20%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.20%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.20% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

 

ออมทรัพย์

 

 2.00

   

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF