สวัสดีปีใหม่2564 
 วันนี้: 12 คน
ทั้งหมด: 106334 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 แบบฟอร์มพักชำระหนี้เงินกู้ รอบ 2 ส่งก่อน 24/03/64 มีผลเดือนเมษายน 2564
โดย: นิภัทร วันที่:2021-03-01 10:47:55
 ประกาศ พักชำระหนี้เงินต้นรายเดือน โครงการบรรเทาความเดือนร้อน สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
โดย: นิภัทร วันที่:2021-02-02 16:21:27
 แบบฟอร์มขอพักชำระหนี้
โดย: สอร์รฤฐ วันที่:2021-02-02 10:38:13
 แผนที่ตั้งสหกรณ์ ชั่วคราว
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2021-01-18 09:29:22
 แผนที่อาคารสำนักงานชั่วคราวสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2021-01-07 10:45:35
 เรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล้วงหน้ารายปี 64
โดย: นิภัทร วันที่:2020-12-15 14:10:40
 สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564 วันที่ 10 ธ.ค. 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
โดย: แขก สอร์รฤฐ วันที่:2020-11-19 10:20:37
 ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย: แขก สอร์รกฤฐ วันที่:2020-11-06 09:50:28
 ประกาศ ระงับการถอนเงินฉุกเฉิน ATM
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-29 16:50:11
 ประกาศ รับสมัครบุตรสมาชิกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีบัญชี 2564
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-28 11:04:58
 

 
 
   
 
สอ.สธ.ชัยนาท ศึกษาดูงาน
 
   
 
เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 64
 
   
 
ผลการเลือกสถานที่ตั้งแห่งใหม่
 
   
 
ผลการเลือกตั้ง
 
   
 
เชิญลงคะเเนนเลือกสถานที่สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯแห่งใหม่
 
   
 
สถานที่สหกรณ์แห่งใหม่ เพื่อให้สมาชิกเลือกในวันประชุมใหญ่2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ2
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.80%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.80%

เงินกู้สามัญ

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.75%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.80%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.80% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 2.65

ออมทรัพย์ ATM 2.65

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF