ประกาศ เรื่องโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 พักชำระหนี้(เงินต้น)หนี้สามัญและสามัญหมุนเวียน 3เดือน ต.ค.-ธ.ค.2563 ยื่นความประสงค์ ภายใน 30 ก.ย.2563นี้
 วันนี้: 4 คน
ทั้งหมด: 86741 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 ประกาศ เรื่องโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-09-08 14:44:08
 ประกาศ กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามแนวทางนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2020-08-05 16:25:57
 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการแก้ไขสภาพคล่องล้นระบบของสหกรณ์
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-29 13:37:02
 แจ้งสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญสำหรับรายที่ผู้กู้ขอใช้สิทธิ์พักชำระหนี้ในสถานการณ์โรคโควิด-19
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-13 16:39:59
 ประกาศ เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-05-13 13:22:23
 แจ้งมติคระกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2020-05-01 16:28:30
 ประกาศมาตรการบรรเท่าความเดือดร้อนผลกระทบ ไวรัสโควิด-19 และรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-03-30 15:55:00
 ประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝาก,เงินกู้ และรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: ืนิภัทร วันที่:2020-03-02 15:49:51
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: นิภัทร วันที่:2020-01-30 13:45:16
 Qr code 5 สถานที่รองรับสหกรณ์แห่งใหม่ให้สมาชิกเลือก ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.62
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2019-12-13 11:36:06
 

 
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ2
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯครั้งที่1
 
   
 
พิจารณาเงินกู้มีนาคม2562
 
   
 
ข่าวกรรมการประชุม สสธท มี.ค.2562
 
   
 
ข่าว ก.พ.2562/1
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญ สสธท ปี2562
 
   
 
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562/1
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.80%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.80%

เงินกู้สามัญ

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.75%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.80%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.80% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 2.65

ออมทรัพย์ ATM 2.65

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF