สวัสดีปีใหม่2564 
 วันนี้: 85 คน
ทั้งหมด: 97576 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 แผนที่ตั้งสหกรณ์ ชั่วคราว
โดย: สอร์รกฤฐ วันที่:2021-01-18 09:29:22
 แผนที่อาคารสำนักงานชั่วคราวสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2021-01-07 10:45:35
 เรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล้วงหน้ารายปี 64
โดย: นิภัทร วันที่:2020-12-15 14:10:40
 สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564 วันที่ 10 ธ.ค. 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
โดย: แขก สอร์รฤฐ วันที่:2020-11-19 10:20:37
 ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย: แขก สอร์รกฤฐ วันที่:2020-11-06 09:50:28
 ประกาศ ระงับการถอนเงินฉุกเฉิน ATM
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-29 16:50:11
 ประกาศ รับสมัครบุตรสมาชิกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีบัญชี 2564
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-28 11:04:58
 ประกาศ รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นระธานและคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-28 11:03:50
 ประกาศ ระงับการถอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน
โดย: นิภัทร วันที่:2020-10-27 15:43:32
 ประกาศ เรื่องโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2
โดย: โสมย์ทิพา วันที่:2020-09-08 14:44:08
 

 
 
   
 
เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 64
 
   
 
ผลการเลือกสถานที่ตั้งแห่งใหม่
 
   
 
ผลการเลือกตั้ง
 
   
 
เชิญลงคะเเนนเลือกสถานที่สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯแห่งใหม่
 
   
 
สถานที่สหกรณ์แห่งใหม่ เพื่อให้สมาชิกเลือกในวันประชุมใหญ่2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ2
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสหกรณ์ฯ
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ธค62
 
   
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯครั้งที่1
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.80%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.80%

เงินกู้สามัญ

5.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

2.75%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

3.80%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

4.80%

เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินและที่อยู่อาศัย    3.80% 

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 2.65

ออมทรัพย์ ATM 2.65

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF